[Download] Trọn bộ Adobe Creative Cloud 2017 tích hợp update mới nhất


Đây là bộ cài được tích hợp bản update cho từng app của bộ Adobe CC 2017 có kèm "thuốc" cho dân nghèo.

Các apps bao gồm
 • Adobe Acrobat Pro DC Multilingual v2017.012.20095
 • Adobe Acrobat XI Pro Multilingual v11.0.22
 • Adobe After Effects CC 2017 v14.2.1.34
 • Adobe Animate CC 2017 v16.5.0.100
 • Adobe Audition CC 2017 v10.1.1.11
 • Adobe Bridge CC 2017 v7.0.0.93
 • Adobe Captivate 2017 v10.0.0.192
 • Adobe Dreamweaver CC 2017 v17.5.0.9878
 • Adobe Flash Builder Premium v4.7
 • Adobe FrameMaker 2017 v14.0.2.245
 • Adobe Illustrator CC 2017 v21.1.0
 • Adobe InCopy CC 2017 v12.0.0.81
 • Adobe InDesign CC 2017 v12.0.1.56
 • Adobe Media Encoder CC 2017 v11.1.2.35
 • Adobe Muse CC 2017 v0.3.20
 • Adobe Photoshop CC 2017 v18.1.1.252
 • Adobe Photoshop Lightroom CC 2017 v6.12
 • Adobe Prelude CC 2017 v6.12.14
 • Adobe Premiere Pro CC 2017 v11.1.2.22
 • Adobe SpeedGrade CC 2015 v9.1.89
Trong mỗi bộ cài đã bao gồm file hướng dẫn cài đặt rất chi tiết cụ thể (Read Me.txt) với những người không có license, nếu bạn có license rồi thì không nhất thiết phải ngắt mạng. Tất cả các apps đều dùng chung 1 công cụ patch. Tải về tại đây


1. Adobe Acrobat Pro DC
File: Adobe Acrobat Pro DC v2017.012.20095.x86.iso
Size: 829161472 bytes
MD5: E55539C0F038D00B328232B5271F32AE
SHA1: 60B32F10418DF981F7BC7C8DF5EE58E3EC012378
2. Adobe Acrobat XI Pro
File: Adobe Acrobat XI Pro v11.0.22.x86.iso
Size: 829095936 bytes
MD5: 614DEE3F918358AD46D2C9467254C7B2
SHA1: 840739D0C4449AC5C59D172A237C8260D8B53119
3. Adobe After Effects CC 2017
File: Adobe After Effects CC 2017 v14.2.1.34 x64.iso
Size: 1971847168 bytes
MD5: C447761121AB39AEE0C73F8A3F71D5BC
SHA1: B0C648D8DE264947A1A0AB1805CF6249C2E5E7E5
4. Adobe Animate CC 2017
File: Adobe Animate CC 2017 v16.5.0.100 x64.iso
Size: 2119696384 bytes
MD5: DF908986563A11243C8976337CFF970F
SHA1: 6B1F0CD4BA48E18DCECCEE19781038AC1CFB8991
5. Adobe Audition CC 2017
File: Adobe Audition CC 2017 v10.1.1.11 x64.iso
Size: 842268672 bytes
MD5: 92937094B74504EA6F77D83BD053D695
SHA1: D5DA62FC580324BB0DDD35FB4E1E68C59132C0B2
6. Adobe Bridge CC 2017
File: Adobe Bridge CC 2017 v7.0.0.93 x64.iso
Size: 913375232 bytes
MD5: 66A9DEFD99D1C2E1CA742B72D357271F
SHA1: 5FBBB943F8E9F07F30C208AF11A2D4887CE9FF6F
7. Adobe Captivate 2017
File: Adobe Captivate 2017 v10.0.0.192 x64.iso
Size: 2282487808 bytes
MD5: 5548F3EEC957BE72928284C8B13BD990
SHA1: 8876E46F0FBF0948DC8D75CFFA66B269B0AE8C81
8. Adobe Dreamweaver CC 2017
File: Adobe Dreamweaver CC 2017 v17.5.0.9878 x64.iso
Size: 1462697984 bytes
MD5: 19A3C0CDFB40E9EE0DD873C928A61602
SHA1: 7ADB268A5DBFB4D4E21E1A70FC230F3CA0915E39
9. Adobe Flash Builder Premium
File: Adobe Flash Builder Premium v4.7 x64.iso
Size: 1951399936 bytes
MD5: CB081C99CEAAD3FD62B8170883ACC4F6
SHA1: 20B5AEEBF6FAFAD10B78856998289E249AA3F9CB
10. Adobe FrameMaker 2017
File: Adobe FrameMaker 2017 v14.0.2.245 Multilingual x86.iso
Size: 2452291584 bytes
MD5: 92237F19672E2410D756098D5E33EAA9
SHA1: E7A70C0EF4A851FA01829D33DF36246C262216F0
11. Adobe Illustrator CC 2017
File: Adobe Illustrator CC 2017 v21.1.0 x64.iso
Size: 2353201152 bytes
MD5: E64AC364B0184722E44A3FAE4EA3A1FF
SHA1: D32DE7DE652C11BAC135CE931BC92AAC82661E3E
12. Adobe InCopy CC 2017
File: Adobe InCopy CC 2017 v12.0.0.81 x64.iso
Size: 832569344 bytes
MD5: 2303407E943E3391F349302400226419
SHA1: FB554BB4AE519E6867B902AB4F35E4784115DF9B
13. Adobe InDesign CC 2017
File: Adobe InDesign CC 2017 v12.0.1.56 x64.iso
Size: 1113784320 bytes
MD5: 97ADB7CC56AB80141CCF88A13812BBD3
SHA1: 3696EA10B632ACC9FF08B657D15DDFD70087A049
14. Adobe Media Encoder CC 2017
File: Adobe Media Encoder CC 2017 v11.1.2.35 x64.iso
Size: 1274740736 bytes
MD5: 8AB0EEAF03F5C90EDA3C23D86421F3B7
SHA1: 6AD356DEECAFA10163D901F1B31A1F12DFB00656
15. Adobe Muse CC 2017
File: Adobe Muse CC 2017 v0.3.20 x64.iso
Size: 1097072640 bytes
MD5: F0CE3AF97AAF675FA30B689425DC13FD
SHA1: C88B718DE88419E824E163726C61838BF6539D83
16. Adobe Photoshop CC 2017
File: Adobe Photoshop CC 2017 v18.1.1.252 x64 Multilingual.iso
Size: 1757609984 bytes
MD5: 8BB1986672CFFD460F90E01A949999F7
SHA1: 0F8E545462CE4C32BBE5FDFEEEA4EA44184F3F0D
17. Adobe Photoshop Lightroom CC 2017
File: Adobe Photoshop Lightroom CC 2017 6.12 Multilingual x64.iso
Size: 1220149248 bytes
MD5: 04B90A55E9BA75BAC9F07982A8C15E14
SHA1: C694830751C2B47277248D0BF5A63700252DB3F6
18. Adobe Prelude CC 2017
File: Adobe Prelude CC 2017 v6.12.14 x64.iso
Size: 939851776 bytes
MD5: FD53AEEFA88906798B2093D8AA9A3924
SHA1: AF373D01C67A33E683B58561A13160E8E383EF69
19. Adobe Premiere Pro CC 2017
File: Adobe Premiere Pro CC 2017 v11.1.2.22 x64.iso
Size: 1500184576 bytes
MD5: 60AAAF211D9BB51004EDD58AF54C55D7
SHA1: 95C9C3BAB27C8B21AA82B12371470AE7C8698B5B
20. Adobe SpeedGrade CC 2015
File: Adobe SpeedGrade CC 2015 v9.1.89 x64.iso
Size: 1084162048 bytes
MD5: CAA94455CC571F62C9B3296BC2856282
SHA1: 2B4AF531A6759FCF8FE6D246E2F70EE68E503430

Không có nhận xét nào

<3 @@ ^_^ ^^ :) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# (y) x-) (k) (h) cheer (li) :v :3 (c) (s) (pl) (f)