Activate Windows 10 Pro Digital license


Bạn có thể tự Kích hoạt Windows 10 Pro Digital license 1511 (10586), 1607 (14393), 1703 (15063), 1709 (16299)
Windows + R > winver > enter để xem version hiện tại của bạn.

- Bước 1: Cài hoặc update version 1511 (10586), 1607 (14393), 1703 (15063), 1709 (16299)
- Bước 2: Kết nối internet - Mở CMD (mở với quyền Admin - chuột phải chọn Run as Administrator)
- Bước 3: Copy và Paste hết nhóm lệnh dưới vào.
sc config wuauserv start= demand
net start wuauserv
sc config LicenseManager start= demand
net start LicenseManager
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk NGTHY-63BGJ-466YB-3CWP3-4GDGY
slui
exit
exit


Cửa sổ nhập key hiện lên. Bạn nhập key:


Nếu không thành công với key trên thì bạn nhập bất kỳ key Win 7, Win 8, Win 8.1 nào còn sống (Còn lượt online càng tốt). Nhập đến khi nào thành công thì thôi.

Chú ý: Bản 1507 (10240) không làm theo cách trên được các bạn có thể dùng key win 10 trong List key để activate. Dùng MSActPlus nhập key nha. Key nào dùng được sẽ ra IID step 2. Bạn dùng IID đó để call hoặc chat với Tech Agent Microsoft lấy Confirmation ID kích hoạt Windows - Office. Hướng dẫn

Từ Version 1607 trở lên thì sẽ có bản quyền số luôn còn Version 1511 muốn có bản quyền số (Digital Entitlement) thì vào:
Start > Settings > Update&Security > Activation > Change Product key
Điền key:
Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Windows 10 Pro N: 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

P/s 1: Nếu cài Version 1607 trở lên bạn vào Start > Settings > Update&Security > Activation > Change Product key > Nhập key Win 7, Win 8, Win 8.1 còn sống (Còn lượt online càng tốt) là được.

P/s 2: Tool kích hoạt bản quyền số cho Windows 10 Pro và Pro N by Hoàng Văn Hưng. Cũng là các lệnh trên đóng gói lại nhưng câu lệnh của nó cao hơn 1 xíu.
Download Tool

P/s 3: Các bạn kích hoạt bằng Win 10 bằng key retail thì bạn nhập lại key retail đó hoặc mở cmd (với quyền admin) dùng lệnh:
slmgr.vbs /ato

1 nhận xét:

<3 @@ ^_^ ^^ :) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# (y) x-) (k) (h) cheer (li) :v :3 (c) (s) (pl) (f)