ADOBE CREATIVE CLOUD 2018 UPDATE 1 (MADE BY CCMAKER)CCMaker là 1 tool tải và tạo bộ cài đặt Adobe rất được ưa chuộng. Đặc biệt là tính năng "cờ rắc" luôn trong quá trình cài đặt giúp người dùng tiết kiệm được thời gian đáng kể. Adobe CC 2018 đã có 1 số apps có bản update 1, bài viết  này sẽ chia sẻ cho bạn bộ cài đặt được tạo bởi CCMaker

Quy trình cài đặt hoàn toàn như nhau, tôi sẽ demo 1 apps sử dụng ccmaker để cài đặt

+ Giải nén file tải về và chạy file exe


+ Click vào Install

+ Trỏ đường dẫn tới ./products và chọn driver.xml sau đó Open

+ Để mặc định và Next

+ Nếu có License bạn bỏ tích phần này, còn không có thì tích, nó sẽ tự cở rắc trong quá trình cài

+ Nhấn Install để cài đặt+ Và đây là thành quả


Rõ ràng là rất tiện lợi, 2 in 1 bạn chẳng cần hỏi anh google cách bẻ khóa nó nữa

Cuối cùng là liên kết cho bộ Adobe này

File: Adobe Character Animator CC (win64).zip
Size: 431863163 bytes
SHA1: 2AFCECFFAFA929F8823EB50A7865642F76809D82
File: Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging (win64).zip
Size: 1456607348 bytes
SHA1: 7811BBB47757607EEC15908D989E86A8BCDDEC96
File: Adobe Dimension CC (win64).zip
Size: 1187374803 bytes
SHA1: 63BC7CCCB759C260F85C6492A2895DC0E169B726
File: Adobe Illustrator CC (win32).zip
Size: 506442867 bytes
SHA1: D97FBDE709271A7B2EA3015A0D1F3A8E96F4098A

File: Adobe Illustrator CC (win64).zip
Size: 567144525 bytes
SHA1: 5219D8CE990E3ED5EDCA2CE40126EFDC197BF4AC
File: Adobe InCopy CC (win32).zip
Size: 567182962 bytes
SHA1: 84676F76FC1A53D25E12EA7D01EBC644A3F28B8E

File: Adobe InCopy CC (win64).zip
Size: 619423182 bytes
SHA1: EA835D45FC74E83F0F37CF879FC5EA8A0F494BE0
File: Adobe InDesign CC (win32).zip
Size: 579212930 bytes
SHA1: 76AB9E0B5CB43B44E7F66D590C5CB44F964D7EFF

File: Adobe InDesign CC (win64).zip
Size: 632195840 bytes
SHA1: 4AD5FB3721AB709E41D2143B6A34003F41BB26F8
File: Adobe Lightroom Classic CC (win64).zip
Size: 954688500 bytes
SHA1: 92915700508F4530E87FB48F402B20D19895745F
File: Adobe Photoshop CC (win32).zip
Size: 1097384462 bytes
SHA1: CA72B0F739BBE34EA6573147310CB7AE9C11F8B0

File: Adobe Photoshop CC (win64).zip
Size: 1339104143 bytes
SHA1: 9319C34E5E083805900A3F7FF4B53875C53B4E82
File: Adobe Bridge CC (win32).zip
Size: 628580511 bytes
SHA1: 13FFD3331B504E43B8E1DEA464A583EC8DF839FD

File: Adobe Bridge CC (win64).zip
Size: 766898953 bytes
SHA1: BDE3DB4993883F77951E63AC8D41277809D70D8E

Không có nhận xét nào

<3 @@ ^_^ ^^ :) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# (y) x-) (k) (h) cheer (li) :v :3 (c) (s) (pl) (f)