Hướng dẫn lấy bản quyền số Windows 10 không cần key

Windows 10 được kích hoạt (có thể thông qua Nâng cấp từ Windows 7/8/8.1 hoặc bằng cách sử dụng Product Key Bán lẻ  hoặc BIOS được cấp phép MSDM) sẽ được chuyển thành Giấy phép kỹ thuật số dựa trên ID phần cứng (HWID) của máy tương ứng.

Việc kích hoạt này chỉ cần được thực hiện 1 lần trên mỗi máy. Sau này khi cài lại bạn chỉ cần bỏ qua bất kỳ lời nhắc nào (chọn "Tôi không có khoá sản phẩm" trong khi thiết lập) và lần đầu tiên liên hệ trực tuyến với MS Server sẽ tự động hóa HWID kích hoạt tự động.


Mình giới thiệu với các bạn tool HWID của tác giả s1ave77 dùng để lấy bản quyền số Windows 10

Các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ (SKU):

 • Core (Home) (N)
 • CoreSingleLanguage (N)
 • Professional (N)
 • ProfessionalEducation (N)
 • ProfessionalWorkstation (N)
 • Education (N)
 • Enterprise (N)
 • EnterpriseS  (N)


MIRROR1 Download:
Site: http://rgho.st
Sharelink: /87mqgTbbV

MIRROR 2 Download:
Site: https://www.upload.ee
Sharelink: /files/8479607/hwidgen.mk3.7z.html

Pass:  3Fs44Rv#tZ4u3UOij656NgF____


Hướng dẫn cách làm thủ công:
1. Nhận GatherOsState.exe từ Windows 10 17134 ISO 
2. Lấy phiên bản mới nhất của slshim từ https://github.com/vyvojar/slshim/releases
3. Giải nén slshim32.dll (đối với collectosstate từ x86 ISO) hoặc slshim64.dll (cho collectosstate từ x64 ISO) 
4. Đặt collectosstate và trích xuất slshim.dll trong cùng một thư mục 
5. Đổi tên slshim.dll thành slc.dll 
6. Nhập nó vào registry:
6.1. Đặt giá trị thực cho %sku% từ danh sách bên dưới.
 edition=Cloud
 sku=178
 
 edition=CloudN
 sku=179

 edition=Core
 sku=101

 edition=CoreCountrySpecific
 sku=99

 edition=CoreN
 sku=98

 edition=CoreSingleLanguage
 sku=100

 edition=Education
 sku=121

 edition=EducationN
 sku=122

 edition=Enterprise
 sku=4

 edition=EnterpriseN
 sku=27

 edition=EnterpriseS
 sku=125

 edition=EnterpriseSN
 sku=126

 edition=Professional
 sku=48

 edition=ProfessionalEducation
 sku=164

 edition=ProfessionalEducationN
 sku=165
 
 edition=ProfessionalN
 sku=49

 edition=ProfessionalWorkstation
 sku=161

 edition=ProfessionalWorkstationN
 sku=162

Thay thế 'XXX' bằng giá trị sku cần thiết. Nếu sử dụng REG đảm bảo chuỗi dài 7 chữ số, CMD sẽ lấy giá trị từ trên.
CMD:
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens" /v "Channel" /t REG_SZ /d "Retail" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Kernel-ProductInfo" /t REG_DWORD /d XXX /f
reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Security-SPP-GenuineLocalStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" /v "C:\gatherosstate.exe" /d "~ WIN7RTM" /f

Thay XXX bằng SKUID và "C:\gatherosstate.exe" thành đường dẫn thực tế trên máy bạn

7. Nhập khóa Bán lẻ/OEM mặc định từ ini
Key list:
Sharelink: /rYakstDc

 • Nếu bạn dùng Enterprise N hoặc LTSB 2016 N, chạy lệnh này trong Powershell:
::EnterpriseN
((Get-Content '.\gatherosstate.exe') -replace "`0" | Select-String -Pattern "(.....-){4}C372T" -AllMatches).Matches | Select-Object -ExpandProperty Value

::EnterpriseSN
((Get-Content '.\gatherosstate.exe') -replace "`0" | Select-String -Pattern "(.....-){4}VMJWR" -AllMatches).Matches | Select-Object -ExpandProperty Value
 • Nó sẽ thu thập chìa khóa từ bên trong gatherosstate.exe
8. Chạy collectosstate. Sau một vài giây, bạn sẽ nhận được tệp GenuineTicket.xml
9. Xóa khóa registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Tokens
CMD:
reg delete "HKLM\SYSTEM\Tokens" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" /v "C:\gatherosstate.exe" /f

10. Đặt tập tin chi tiết được tạo ra tại thư mục gốc c:\ và trong chạy lệnh dưới trong cmd (admin):
clipup -v -o -altto c:\
11. Tiếp tục chạy lệnh dưới trong cửa sổ cmd để kích hoạt sản phẩm:
cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
DONE.

1 nhận xét:

 1. Hay quá. Chỉ cần download tool này về rồi chạy như patch là active được win thôi phải không bạn?

  Trả lờiXóa
<3 @@ ^_^ ^^ :) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# (y) x-) (k) (h) cheer (li) :v :3 (c) (s) (pl) (f)