Tổng hợp Key Activate Windows 7 OEM các dòng máy có SLIC 2.1


WINDOWS 7 (RTM)

WINDOWS 7 ULTIMATE
ULTIMATE (ACER/GATEWAY/PACKARD BELL) S/N:
FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
ULTIMATE (ASUS) S/N:
2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
ULTIMATE (DELL) S/N:
342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
ULTIMATE (IBM-LENOVO / OLD) S/N:
22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
ULTIMATE (IBM-LENOVO / NEW) S/N:
6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP
ULTIMATE (SAMSUNG) S/N:
49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD
WINDOWS 7 PROFESSIONAL
PROFESSIONAL (ACER/GATEWAY/PACKARD BELL) S/N:
YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
PROFESSIONAL (ASUS) S/N:
2WCJK-R8B4Y-CWRF2-TRJKB-PV9HW
PROFESSIONAL (DELL) S/N:
32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
PROFESSIONAL (FUJITSU) S/N:
PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
PROFESSIONAL (IBM-LENOVO) S/N:
237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367
PROFESSIONAL (HP-COMPAQ) S/N:
74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
PROFESSIONAL (SAMSUNG) S/N:
GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6
PROFESSIONAL (SONY) S/N:
H9M26-6BXJP-XXFCY-7BR4V-24X8J
PROFESSIONAL (N/A) S/N:
862R9-99CD6-DD6WM-GHDG2-Y8M37
WINDOWS 7 HOME PREMIUM
HOME PREMIUM (ACER/GATEWAY/PACKARD BELL) S/N:
VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
HOME PREMIUM (ADVENT) S/N:
38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M
HOME PREMIUM (ASUS) S/N:
2QDBX-9T8HR-2QWT6-HCQXJ-9YQTR
HOME PREMIUM (ASUS Eee) S/N:
7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG
HOME PREMIUM (DELL) S/N:
6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
HOME PREMIUM (FUJITSU) S/N:
C6MHH-TRRPT-74TDC-FHRMV-XB88W
HOME PREMIUM (IBM-LENOVO) S/N:
27GBM-Y4QQC-JKHXW-D9W83-FJQKD
HOME PREMIUM (HP-COMPAQ) S/N:
4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9
HOME PREMIUM (SAMSUNG) S/N:
CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J
HOME PREMIUM (SONY) S/N:
H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ
HOME PREMIUM (TOSHIBA) S/N:
6B88K-KCCWY-4F8HK-M4P73-W8DQG
HOME PREMIUM (TOSHIBA) S/N:
6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77
HOME PREMIUM (N/A) S/N:
2P2P9-CM3F8-FTV6P-PC7CX-8TFF7
WINDOWS 7 HOME BASIC
HOME BASIC (ACER/GATEWAY/PACKARD BELL) S/N:
MB4HF-2Q8V3-W88WR-K7287-2H4CP
HOME BASIC (ASUS) S/N:
89G97-VYHYT-Y6G8H-PJXV6-77GQM
HOME BASIC (DELL) S/N:
36T88-RT7C6-R38TQ-RV8M9-WWTCY
HOME BASIC (HP-COMPAQ) S/N:
DX8R9-BVCGB-PPKRR-8J7T4-TJHTH
HOME BASIC (IBM-LENOVO) S/N:
22MFQ-HDH7V-RBV79-QMVK9-PTMXQ
HOME BASIC (SAMSUNG) S/N:
2P6PB-G7YVY-W46VJ-BXJ36-PGGTG
WINDOWS 7 STARTER
STARTER (ACER/GATEWAY/PACKARD BELL) S/N:
RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6
STARTER (ASUS) S/N:
6K6WB-X73TD-KG794-FJYHG-YCJVG
STARTER (DELL) S/N:
36Q3Y-BBT84-MGJ3H-FT7VD-FG72J
STARTER (IBM-LENOVO) S/N:
273P4-GQ8V6-97YYM-9YTHF-DC2VP
STARTER (HP-COMPAQ) S/N:
RH98C-M9PW4-6DHR7-X99PJ-3FGDB
STARTER (NOKIA) S/N:
2XGHP-9TQK2-8CF28-BM2P2-8FRX8
STARTER (TOSHIBA) S/N:
TGBKB-9KBGJ-3Y3J6-K8M2F-J2HJQ

Một số KEY khác các bạn có thể xem tại đây

2 nhận xét:

<3 @@ ^_^ ^^ :) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# (y) x-) (k) (h) cheer (li) :v :3 (c) (s) (pl) (f)